مقدمه اي بر جايگاه محصولات ارگانيک در کشاورزي جهان

مقدمه اي بر جايگاه محصولات ارگانيک در کشاورزي جهان نويسنده: دکتر ايرج توسليان (http://academicstaff.uk.ac.ir/irtavasolian)  دانشگاه شهيد باهنر کرمان   براساس تعریف اتحادیه بین المللی

ادامه

آمريکاي ارگانيک، آمريکاي تراريخته: نگاهي به رشد کشاورزي ارگانيک در آمريکا

تهيه و تنظيم: مهسا زنگي آبادي (سيپات) خبرگزاري اکوواچ (EcoWatch) در گزارشي به نقل از کن روزبرو (Ken Roseboro) به پيشرفت ۱۱ درصدي کشاورزی

ادامه

آمار جهاني توليد و تجارت محصولات فناوري مهندسي ژنتيک (محصولات تراريخته) در سال ۲۰۱۵

آمار جهاني توليدات تراريخته در سال ۲۰۱۵ مهديه ميرزايي دانشجوي دکتري بيوتکنولوژي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد   “سرويس بين المللي دستیابی به و استفاده

ادامه