تیتر ویژه سیپات (محصولات تراريخته)

لطفا براي دسترسي به محتوا، بر روي عنوان مورد علاقه خود کليک کنيد.  • • • • • • • • • • • • • • • • • کليپ حاضر است، بفرماييد! • کنکاش ملي ده پاسخ مستند به

ادامه

آمار جهاني توليد و تجارت محصولات فناوري مهندسي ژنتيک (محصولات تراريخته) در سال ۲۰۱۵

آمار جهاني توليدات تراريخته در سال ۲۰۱۵ مهديه ميرزايي دانشجوي دکتري بيوتکنولوژي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد   “سرويس بين المللي دستیابی به و استفاده

ادامه