نقدي بر گزارش اداره پژوهش هاي خبري رسانه ملي در رابطه با محصولات تراريخته

مروري بر گزارش “کاربري فناوري زيستي (تراريخته): تهديد يا فرصت” تهيه شده توسط اداره پژوهش هاي خبري رسانه ملي جعفر ذوالعلي مرکز فناوری های

ادامه

کارت سبز آيات عظام به توليد داخلي محصولات تراريخته استاندارد: آنچه گذشت به روايت تصوير

۱- استفتاء جامعه مهندسي ژنتيک از آيات عظام در رابطه با حکم شرعي فناوري مهندسي ژنتيک و توليد محصولات تراريخته (خردادماه ۱۳۹۵) – –

ادامه

تحليل روساي چهار انجمن علمي از مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس مبني بر ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته

تحليل روساي چهار انجمن علمي از مصوبه کميسيون کشاورزي مجلس مبني بر ممنوعيت واردات، توليد و مصرف محصولات تراريخته   روساي چهار انجمن علمي

ادامه

بذر تراريخته براي کشاورز ايراني بند انحصار نيست، حق انتخاب است!

بذر تراريخته براي کشاورز ايراني بند انحصار نيست، حق انتخاب است! جعفر ذوالعلي مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات)   در گرماگرم فضاي

ادامه

وقتي که مهندسي ژنتيک مشکل سيب را با انتقال يک ژن از خود سيب حل مي کند!

وقتي که مهندسي ژنتيک مشکل سيب را با انتقال يک ژن از خود سيب حل مي کند! مهديه ميرزايي پايگاه آگاهي بخشي عمومي توليدات

ادامه

ارائه سند ارزيابي ايمني‌زيستي برنج تراريخته ايراني (طارم مولايي)

ارائه سند ارزيابي ايمني‌زيستي برنج تراريخته ايراني (طارم مولايي) جعفر ذوالعلي مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي   چندي پيش فضاي رسانه‌اي کشور شاهد

ادامه