کدام گياه تراريخته؟!

کدام گياه تراريخته؟! تهيه شده توسط : جعفر ذوالعلي (سیپات)   طي يک سال اخير، پيرو اقدامات عملي وزارت جهاد و کشاورزي براي توسعه

ادامه

نامه درخواست دانشجويان و دانش آموختگان شاخه هاي مختلف بيوتکنولوژي کشاورزي از سران ارجمند قواي سه گانه کشور جهت رسيدگي به وضعيت توليدات ملي اين فناوري

ضمن عرض سلام،  از کليه دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري شاخه هاي مختلف حوزه بيوتکنولوژي کشاورزي و گياهي اعم از اصلاح، ژنتيک،

ادامه

روزنامه هاي فرصت امروز و سبزينه: ۱۲ مرجع علمي و ۵۳۲ مدير، عضو هيات علمي دانشگاهها از کميسيون کشاورزي خواستار شدند: تجديدنظر در مصوبه ممنوعيت محصولات تراريخته

شنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۵ روزنامه هاي فرصت امروز و سبزينه: ۱۲ مرجع علمي و ۵۳۲ مدير، عضو هيات علمي دانشگاهها از کميسيون کشاورزي خواستار شدند:

ادامه