آمريکاي ارگانيک، آمريکاي تراريخته: نگاهي به رشد کشاورزي ارگانيک در آمريکا

تهيه و تنظيم: مهسا زنگي آبادي (سيپات)

خبرگزاري اکوواچ (EcoWatch) در گزارشي به نقل از کن روزبرو (Ken Roseboro) به پيشرفت ۱۱ درصدي کشاورزی ارگانیک در ایالات متحده در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۴ پرداخته است. در ژوئن سال ۲۰۱۶، تعداد مزارع ارگانیک گواهی شده در ایالات متحده به ۱۴۹۷۹ مزرعه رسید. این میزان در مقایسه با ۱۰۰۰ مزرعه در سال ۲۰۱۴ رشدی حدود ۶٫۲ درصد داشته است. طبق گزارش های موجود، پنج ايالت کالیفرنیا، مونتانا، ویسکانسین، نیویورک و داکوتای شمالی در زمینه وسعت زمین های زیر کشت گندم ارگانیک پيشتاز بوده اند. کالیفرنیا با ۲۷۸ هزار هکتار مزرعه گندم ارگانيک به عنوان ايالت پیشرو در  ایالات متحده مطرح شده است. با این حال، مونتانا با افزایش ۳۰ درصدی در مزارع ارگانیک، به ۱۶۹ هزار هکتار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. این گزارش همچنین تخمین می زند که داکوتای شمالی، کلرادو و نیویورک زمین های کشاورزی ارگانیک خود را از سال ۲۰۱۴  به بیش از ۱۶ هزار هکتار افزایش داده اند. داکوتای شمالی به عنوان پنجمین ايالت پیشرو در وسعت زمین های ارگانیک از اورگان پیشی گرفته است. اورگان ششم و بعد از آن کلرادو و تگزاس قرار دارند.

سطح زير کشت محصولات تراريخته در امريکا

سطح زيرکشت کشاورزي ارگانيک در امريکا

یونجه ارگانیک، با بیش از ۳۲۴ هزار هکتار رشد در سال ۲۰۱۶، به عنوان محصول پیشتاز شناخته می شود و پس از آن گندم، ذرت و سویای ارگانیک به ترتیب با ۱۹۵، ۱۱۸ و ۶۱ هزار هکتار زمین زیر کشت قرار دارند. جو ارگانیک با ثبت یک رکورد جدید به ۴۴ هزار هکتار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. گندم ارگانیک بیشترین افزایش را با تقریبا ۶۱ هزار هکتار بیشتر از سال ۲۰۱۴ و ۴۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۱ نشان داد. کشت ذرت ارگانیک ۲۳ هزار هکتار از سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

با این حال، درصد زمین های زیر کشت محصولات ارگانیک مانند گندم، ذرت، سویا و جو در مقایسه با محصولات معمولی در ایالات متحده بسیار کم است. ذرت ارگانیک ۰٫۳۱ درصد از کل زمین های زیر کشت ذرت، گندم ارگانیک ۰٫۹ درصد از کل گندم مورد کشت، سویاي ارگانیک ۰٫۲ درصد از کل سویای کشت شده و جو ارگانیک با بالاترین درصد، حدود ۳٫۶ درصد از کل زمین های زیر کشت جو را شامل می شود.

بايد توجه داشت که امريکا با بيش از ۱۵۳ ميليون هکتار سطح زيرکشت محصولات تراريخته، بنيانگذار و مهمترين توليد کننده اين محصولات در دنيا بوده و سردمدار توليد ذرت و سوياي تراريخته در جهان است. توجه سيستم کشاورزي ايالات متحده به کشاورزي ارگانيک و رشد اين مکتب کشاورزي در کنار توجه بسيار ويژه اين کشور به فناوري محصولات تراريخته، مي تواند الگويي بسيار مناسب براي ساير کشورها در زمينه چگونگي استفاده از فناوري هاي آينده نگر کشاورزي در راستاي توسعه پايدار کشاورزي و نيل به امنيت غذايي باشد.

مطلب مرتبط:

منبع:

http://www.ecowatch.com/organic-farming-per-acre-2076239213.html

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *