نشست ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵، کرمان

ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همکاري سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان با هدف توسعه دانش عمومي و ترويج زيست فناوري، نشست يکروزه‌اي را با عنوان مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران به تاريخ دوشنبه ۲۵/۱۱/۹۵ (ساعت ۱۷-۸:۳۰) در سالن مجتمع فرهنگي شرکت زغال سنگ کرمان برگزار کرد. مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات) افتخار مديريت اجرايي اين نشست را دارا بود. جمع متنوعي از اقشار هدف فناوري از مديران، مسئولان و کارشناسان نهادهاي اجرايي و اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاههاي مختلف در اين نشست حضور داشتند. شرکت در اين نشست رايگان بود و گواهي شرکت در نشست تخصصي با امتياز بازآموزي توسط ستاد توسعه زيست فناوري براي عزيزاني که از برنامه کامل نشست استفاده نمودند، صادر شد. “مشاهده پوستر نشست”

مهندس عباس سعيدي (رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان)، مهندس محسن کمال الديني (رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان)، دکتر قاسم محمدي نژاد (مدير قطب علمي تنش هاي محيطي در غلات)، دکتر بابک ناخدا (رئيس بخش فيزيولوژي مولکولي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران)، دکتر مسعود توحيدفر (عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران)، دکتر پيمان نوروزي (عضو هيات علمي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند)، دکتر مطهره محسن پور (رئيس بخش مهندسي ژنتيک و ايمني زيستي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران) و مهندس سارا حمزه لو (نماينده ستاد توسعه زيست فناوري) سخنرانان اين نشست تخصصي (آموزشي – ترويجي) بودند. “مشاهده برنامه نشست”

گزيده نشست “مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران” 

در اين نشست يکروزه تخصصي و ترويجي که به مديريت اجرايي مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات) و با محوريت مرور جنبه هاي فني، اقتصادي و ايمني زيستي سه محصول برنج، پنبه و چغندرقند تراريخته برگزار شد، اساتيد و پژوهشگران برتر حوزه زيست فناوري کشور به ايراد سخن پرداختند.

عکس نشست کرمان 1

 

عکس نشست کرمان 2

 

عکس نشست کرمان 3

مهندس عباس سعيدي رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان که ميزباني اين نشست را برعهده داشت، ضمن اعلام خير مقدم به مهمانان و شرکت کنندگان در نشست، به معرفي سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان پرداخت و دستاوردهاي اين سازمان را در بخش هاي مختلف مديريت کشاورزي استان بويژه در حوزه مديريت مهندس عباس سعيدي رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان که ميزباني اين نشست را برعهده داشت، ضمن اعلام خير مقدم به مهمانان و شرکت کنندگان در نشست، به معرفي سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان پرداخت و دستاوردهاي اين سازمان را در بخش هاي مختلف مديريت کشاورزي استان بويژه در حوزه مديريت منابع آب تشريح نمود. وي با بيان اين که ۲۸ درصد از نيروي کار استان کرمان در بخش کشاورزي اشتغال دارند، ارزش توليدات کشاورزي اين استان را در مجموع بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان در سال اعلام کرد.

عکس مهندس سعیدی در کرمان

همچنين مهندس محسن کمال الديني رئيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان، ضمن معرفي اين سازمان به دستاوردهاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي کرمان طي يکسال اخير پرداخت. و اعلام کرد با راه اندازی سامانه ارجاع کار سازمان، طی يکسال اخير ۱۲۰۰ کارشناس در اين سامانه جايابی و مشغول به کار هستند.

عکس مهندس کمال الدینی در کرمان

دکتر قاسم محمدي نژاد، رئيس پژوهشکده توليدات گياهي دانشگاه شهيد باهنر کرمان که مديريت قطب علمي تنش هاي محيطي در غلات در اين نشست به ضرورت استفاده از مهندسي ژنتيک در اصلاح نباتات زراعي و باغي پرداخت. وي افزود: اصلاح نباتات براي ادامه رهاوردهاي خود محتاج به مهندسي ژنتيک است. اگر يک ژن مورد نياز براي اصلاح گياه روغني دارويي ارزشمندي نظير گلرنگ، در يک علف وحشي وجود داشته باشد، من به عنوان يک بهنژادگر هيچ راهي جز استفاده از مهندسي ژنتيک ندارم.

عکس دکتر محمدي نژاد در کرمان

دکتر بابک ناخدا، رئيس بخش فيزيولوژي مولکولي پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران با بيان اينکه ۱۸ ميليون کشاورز در ۲۸ کشور جهان به کشت گياهان تراريخته مشغولند و تقريبا تمام کشورهاي جهان اين محصولات را وارد و مصرف مي کنند، افزود: بازاري با بيش از ۲۰ ميليادرد دلار گردش مالي سالانه فقط براي بذور تراريخته وجود دارد که طبيعي است که آمريکا و کمپاني هاي چند ميليتي آمريکايي و اروپايي نمي خواهند که کشورهايي مثل ما سهمي از اين بازار داشته باشيم. اين در حالي است که بازار کل محصولات تراريخته که به عنوان غذا يا علوفه و يا براي فراوري مورد استفاده قرار مي گيرند، بالغ بر ۲۰۰ ميليارد دلار در سال مي باشد. ما بايد خود سهم خودمان را از اين بازار بگيريم.

عکس دکتر ناخدا در کرمان

 

مصاحبه از دکتر ناخدا در کرمان

دکتر مسعود توحيدفر، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران به مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي پنبه تراريخته توليد ايران پرداخت. وي اعلام کرد که پنبه تراريخته مقاوم به آفات خطرناک کرم سرخ و کرم غوزه را که توسط محققان ايراني توليد شده است، از جميع جهات مورد ارزيابي ايمني زيستي قرار داده ايم. از لحاظ فلور ميکروبي ريشه، سلامت انسان و اثر بر موجودات غير هدف، بررسي شده است. کاهش مصرف سموم، اشتغالزايي، احياي کشاورزي پنبه در مناطق منسوخ شده به دليل حمله آفات، امکان احياي کشاورزي منطقه مکران سيستان و بلوچستان، افزايش درآمدزايي در هکتار و صادرات پنبه از رهاوردهاي توسعه تجاري پنبه تراريخته ايران خواهد بود.

عکس دکتر توحیدفر در کرمان

دکتر پيمان نوروزي عضو هيات علمي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند در اين نشست، با اشاره به اينکه در ايران طيف گسترده اي از افات به گياه استراتژيک چغندرقند خسارت اقتصادي وارد مي کنند، ابراز داشت، تا جايي که بتوان مقاومت ژنتيکي را از طريق اصلاح کلاسيک ايحاد کرد، ما اين کار را انجام مي دهيم. اما براي مقاومت به آفات پروانه اي و مقاومت به علفکش که در چغندرقند بسيار مهم است، هيچ راهي جز مهندسي ژنتيک نيست. وي افزود: طي دو سال از معرفي چغندرقند تراريخته مقاوم به علفکش، کل سطح زيرکشت اين محصول در آمريکا و کانادا به چغندر قند تراريخته تخصيص داده شد.

عکس دکتر نوروزی در کرمان

دکتر مطهره محسن پور، رئيس بخش انتقال ژن پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، به مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي برنج تراريخته ايراني پرداخت. وي بيان کرد که سم بر عليه کرم ساقه خوار برنج به صورت سيستميک و به مقدار فراوان مصرف مي شود. در يک گزارش، اعلام شده است که بيش از ۸۸ درصد سموم مصرفي بر عليه آفات براي مبارزه با اين آفت مصرفي ميشود. اولين برنج تراريخته جهان توسط ايراني ها توليد شد. در سال ۱۹۹۳ هيچ برنج تراريخته اي با ارزش اقتصادي توليد نشده بود. به همين دليل اين اختراع با استقبال رسانه اي زيادي در سطح کشور و جهان مواجه شد. وي افزود، اگر فقط ۱۰ درصد سطح زيرکشت برنج ايران به اين برنج تراريخته اختصاص يابد،علاوه بر صرفه جويي هاي حاصل از درمان اثرات سوء مصرف سموم بر سلامت مردم و محيط زيست، ۳۶ ميليارد تومان صرفه جويي در هزينه نصيب کشاورزان خواهد شد. وي همچنين، از پروژه هاي اصلاح برنج مقاوم به خشکي و توليد آلبومين سرم در دانه برنج از طريق مهندسي ژنتيک خبر داد که مي تواند درآمد توليد برنج را تا مبلغ رويايي يک ميليون دلار در هکتار افزايش دهد.

عکس دکتر محسن پور در کرمان

مهندس سارا حمزه لو، نماينده ستاد توسعه زيست فناوري در اين نشست، به معرفي اين ستاد و برنامه هاي حمايتي آن از پژوهش ها و پژوهشگران و شرکتهاي دانش بنيان در حوزه زيست فناوري پرداخت.

عکس مهندس حمزه لو در کرمان

در خاتمه اين نشست، پس از برگزاري پنل پرسش و پاسخ و تشريک مساعي شرکت کنندگان و مهمانان، بر لزوم استفاده از اين فناوري ارزشمند در چارچوب يک استراتژي مديريت تلفيقي در راستاي توسعه پايدار کشاورزي ايران تاکيد شد و ابراز اميدواري گرديد که به زودي محصولات اين فناوري در جايگاه خود همراه با ساير فناوري هاي پيشروي کشاورزي به فاز توسعه، توليد و تجاري سازي وارد شوند.

پنل پرسش و پاسخ کرمان

 

عکس خاتمه نشست کرمان

 

پوشش رسانه اي نشست “مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران”  

پخش گزارش نشست در سه بخش خبري سيماي استان کرمان

پخش گزارش نشست در سه بخش خبري صداي استان کرمان

گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از نشست مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران

گزارش سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کرمان از نشست مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران

گزارش خبروان از نشست مرور جنبه هاي فني، ايمني زيستي و اقتصادي محصولات مهندسي ژنتيک گياهي ايران

انعکاس نشست در سايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

انعکاس نشست در سايت ستاد توسعه زيست فناوري 

انعکاس نشست در سايت اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي

انعکاس نشست در سايت صاحب خبر 

انعکاس نشست در سايت بولتن 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *