کنکاش ملي ده پاسخ مستند به ده پرسش بنيادين در روند استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته

کنکاش ملي

ده پاسخ مستند به ده پرسش بنيادين در روند استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته

 

……………………………………………

معرفي طرح

 ده پرسش بنيادين در موضوع توسعه فناوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته طرح شده است که پاسخ مستند به اين پرسش­ها و عمل به آنها از سوي متوليان امر، سهم بسزايي در استقرار پايدار اين فناوري به نفع مصالح بلند مدت کشور خواهد داشت. از کليه صاحبنظران حوزه هاي بيوتکنولوژي، مهندسي ژنتيک، ايمني زيستي، تغذيه، محيط زيست و … دعوت مي­شود که پاسخ­هاي مستدل و مستند خود را به دبيرخانه طرح ارسال فرمايند. پس از داوري پاسخ هاي ارسالي، ده پرسش بنيادين، همراه با ده پاسخ مستند برتر در قالب کتابچه­ اي با نام طرح و به نام ده پاسخ دهنده برتر تنظيم و منتشر خواهد شد. اين کتابچه در قالب نسخه چاپي در اختيار دبيرخانه ها و اعضاي محترم مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي عتف، و انجمن هاي علمي قرار داده خواهد شد. فايل الکترونيک کتابچه به طور گسترده از طريق ايميل و سي دي براي عموم اقشار مرتبط از جمله اعضاي انجمن هاي علمي و اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي و برنامه ريزان و سياستگذاران ارسال خواهد شد. همچنين فايل مزبور در وبگاه ستاد توسعه زيست فناوري، مرکز اطلاعات بيوتکنولوژي ايران (ايربيک)، و مرکز فناوريهاي آينده نگر کشاورزي (سيپات) در دسترس عموم قرار داده خواهد شد.

……………………………………………

مشوقه هاي شرکت در اين طرح

جهت حفظ مالکيت معنوي شرکت کنندگان ارجمند، عزيزاني که پاسخ ارسالي ايشان از جامعيت و سنديت لازم برخوردار باشد، پاسخ مزبور به نام مولف آن در کتابچه طرح منتشر خواهد شد. همچنين، مبلغ پنج ميليون ريال (پانصد هزار تومان) به عنوان حق الزحمه براي هر پاسخ برگزيده در نظر گرفته شده است. اين مبلغ به انضمام يک نسخه چاپ شده کتابچه و لوح تقدير با امضاي روساي محترم انجمن بيوتکنولوژي جمهوري اسلامي ايران و انجمن ايمني زيستي ايران به شرکت کنندگان برتر تقديم خواهد شد.

……………………………………………

فهرست ده پرسش اساسي موضوع کنکاش ملي ده پاسخ مستند به ده پرسش بنيادين در روند استقرار  فناوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته

 

پرسش شماره ۱

موضع رسمي اتحاديه اروپا در قبال محصولات گياهي تراريخته در چهار حوزه تحقيق، توليد، واردات و مصرف چيست؟ سيستم مديريت کلان حاکم بر اروپا و آمريکا، بر مبناي ايدئولوژي غرب پايه‌گذاري شده است و اين دو در رهبري نظام غرب در موارد بسيار زيادي رقيب يکديگر هستند. دلايل مواضع يکسان و يا متناقض اتحاديه اروپا و آمريکا در قبال محصولات گياهي تراريخته در چهار حوزه ياد شده را تشريح نماييد؟ موضع کشورهاي اروپايي غير عضو اتحاديه اروپا را در اين موضوع چگونه مي بينيد؟  

پرسش شماره ۲

موضع رسمي روسيه در قبال محصولات گياهي تراريخته در چهار حوزه تحقيق، توليد، واردات، و مصرف چيست؟ روسيه و چين دو کشور قدرتمند و رقيب نظام شرق هستند، دلايل مواضع يکسان و يا متناقض چين و روسيه در قبال محصولات گياهي تراريخته در چهار حوزه ياد شده را تشريح نماييد؟

پرسش شماره ۳

در تصميم سازي بر سر يک پديده، عين آمار خام مهم است، يا برداشت مستدل از آن؟ در دنيا ۱۸۰ ميليون هکتار گياه تراريخته کشت مي شود، گياهان تراريخته در تعدادي از کشورها کشت مي‌شوند و همزمان در تعداي از کشورها نيز کشت نمي شوند. تقريبا تمام کشورهاي جهان اين محصولات را وارد و مصرف مي کنند و همزمان تعدادي برچسب‌زني اين محصولات را اجباري کرده‌اند. اگر قرار باشد شما موضع ايران را در قبال فنآوري محصولات گياهي تراريخته تعيين کنيد، صرف آمار فوق را مبناي تصميم سازي خود قرار مي دهيد يا استدلال از اين آمار را؟ چرا؟ بر اين اساس موضع شما در قبال استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته در ايران چه خواهد بود؟

پرسش شماره ۴

چرا بعد از گذشت قريب به سي سال بسترسازي علمي و فني در دانشگاهها و پژوهشگاههاي کشور، توليد اولين محصول تراريخته در بين کشورهاي اسلامي، وضع قوانين و آيين نامه هاي مورد نياز، تعيين مراجع نظارت بر فناوري، و سابقه چندين ساله واردات و مصرف محصولات تراريخته، استقرار فناوري بومي – ملي محصولات تراريخته در ايران هنوز در گرداب دغدغه هاي حل شده يا منسوخ شده بيست سال قبل دنيا غوطه‌ور است؟ آيا سطوحي از سازمان يافتگي و اقدامات هدفمند بر عليه استقرار فنآوري بومي – ملي محصولات گياهي تراريخته در کشور مشاهده مي شود؟ اگر آري، اين سازمان دهي با چه هدفي و توسط چه کساني انجام شده است و در پي چيست؟

پرسش شماره ۵

مثالي از مديريت تلفيقي در کشاورزي يک محصول اساسي در کشور ارائه کنيد که در آن، تراريخته بودن ارزش بي‌بديل داشته باشد. منظور از ارزش بي بديل آن است که تراريخته بودن در افزايش بهره وري محصول نقشي را ايفا کند که هيچيک از راهکارهاي غير از آن، اعم از اصلاح کلاسيک، مبارزه بيولوژيک، مديريت منابع آب و خاک و ساير روش هاي متداول بهره وري در مزرعه، قادر به ايفاي اين نقش نباشد.

پرسش شماره ۶

يکي از شاخص هاي مهم امنيت غذايي جامعه، عدم وابستگي مزارع و باغات کشور به نهاده هاي وارداتي بويژه در تامين بذر و نهال محصولات اساسي است. فرض کنيد، در حالي که حجم قابل توجهي از مزارع و باغات کشور به کشت گياهان تراريخته اختصاص يافته است، اعلام شود که ايران به سازمان تجارت جهاني پيوسته است. در چنين وضعيتي محصولات تراريخته ايراني بايستي از چه ويژگيهاي فني برخوردار باشند و چه ملاحظاتي در روند توسعه آنها اعمال شده باشد تا مورد طمع، حسابرسي و ادعاي شرکتهاي قدرتمند چندمليتي و صهيونيستي نظير باير – مونسانتو قرار نگيرند؟ آيا فناوري بومي- ملي محصولات گياهي تراريخته بايد اين شرايط را در زمان حال و به صورت يکجا احراز کند؟ و يا در روند توسعه خود فرصت احراز آن را دارد؟ چگونه؟

پرسش شماره ۷

شرکتهاي زيست فناوري عرضه کننده بذر و ساير عوامل تکثيري تراريخته در کشور بايد چه تعهداتي را در زمينه‌هاي مختلف اعم از مشاوره فني و تخصصي، راهنمايي هاي ايمني‌زيستي و ساير موارد در قبال کشاورزان بپذيرند تا امکان توليد رو به رشد، ايمن و پايدار محصولات اين فناوري در کشور محقق شود.

پرسش شماره ۸

آيا اساسا امکان استفاده از فناوري محصولات گياهي تراريخته در برنامه هاي بيوتروريسم و آگروتروريسم بر عليه ملتها وجود دارد؟ و اگر چنين احتمالي وجود دارد، آيا ممکن است که ورود يک گياه تراريخته خارجي مثالي از بيوتروريسم يا آگروتروريسم و توليد يک گياه تراريخته ايراني مثالي از ممانعت از رخداد و ايمني در برابر چنين تهديدي باشد؟

پرسش شماره ۹

به نظر شما تعريف محصول طبيعي و محصول مصنوعي چيست؟ آيا طبيعي بودن همواره خوب و مفيد و مصنوعي بودن همواره بد و مضر است؟ از نظر شما گياهان تراريخته طبيعي هستند يا مصنوعي؟ اصولا آيا مي‌توان طبيعي بودن يا مصنوعي بودن را به عنوان معيار اصلي در پذيرش يا عدم پذيرش يک پديده در نظر گرفت؟

پرسش شماره ۱۰

چرا مهمترين کمپين هاي مبارزه با فنآوري مهندسي ژنتيک و محصولات تراريخته در جهان و اخيرا در ايران، تلاش مي‌کنند که مکتب ارگانيک را در برابر فناوري تراريخته قرار دهند؟ از ديدگاه شما فناوري محصولات تراريخته استاندارد با اهداف مکتب ارگانيک در تضاد است؟ در تناسب است؟ يا در تطابق؟

………………………………………………………………………………………………………….

نحوه شرکت در طرح

چنانچه تمايل به شرکت در اين طرح داريد، پس از انتخاب پرسش مورد علاقه خود و تهيه جامع ترين پاسخ مستند به آن، مطلب تهيه شده خود را در قالب فايل ورد نسخه ۲۰۰۷ به آدرس ايميل     info@cpat.ir    ارسال فرماييد. تاييديه سيپات مبني بر دريافت پاسخ ارسالي شما به ايمليتان ارسال خواهد شد. چنانچه طي سه روز، پاسخي از سيپات دريافت ننموديد، موضوع را از طريق پيام در تلگرام يا پيامک به شماره ۰۹۳۳۵۸۱۳۰۶۸ پيگيري فرماييد.

………………………………………………………………………………………………………….

تاريخ هاي مهم

پايان مهلت ارسال پاسخ ها …………………………….. ۳۰ مهر ۱۳۹۶

اعلام اسامي پاسخ دهندگان برتر ………………………………………….. ۱۵ آبان ۱۳۹۶

چاپ کتابچه ده پاسخ برتر ……………………………………………………………………. تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶

تقدير از پاسخ دهندگان برتر …………………………………………………………………………………….. تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

 ………………………………………………………………………………………………………….

سئوالات خود در رابطه با اين طرح را با ايميل به    info@cpat.ir    و يا از طريق پيام در تلگرام يا پيامک به شماره ۰۹۳۳۵۸۱۳۰۶۸ مطرح فرماييد.

مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات)

www.cpat.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *