کليپ حاضر است، بفرماييد!

کليپ حاضر است، بفرماييد!

جعفر ذوالعلي

(عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

چندي است که کليپ هاي ساخته شده از صحبتهاي يک استاد دانشگاه علوم پزشکي در رابطه با محصولات تراريخته بطور گسترده در فضاي مجازي دست به دست مي شود. در اين کليپ ها محصولات تراريخته به شدت رد مي شوند و مردم از هر آنچه که احتمال است تراريخته از کنارش عبور کرده باشد، بر حذر داشته مي شوند. اگر چه که ظاهرا اين کليپ ها چيزي جز طرح نگراني هاي دغدغه مند يک استاد دانشگاه براي امنيت غذايي و بهداشتي مردم ايران نيستند، اما به عنوان يک عضو هيئت علمي دانشگاه که از قضاي حادثه مهندس ژنتيک گياهي هستم و فعال در حوزه ايمني زيستي، پس از ديدن و شنيدن محتواي اين کليپ ها با سوالاتي مواجه شدم. بنا به اهميت موضوع، بنده هم وظيفه انساني خود دانستم که سوالاتم را در قالب اين نوشته با مردم و احيانا مسئولان امر در ميان بگذارم تا شايد تلنگري باشد براي فکر کردن به چيزهايي که بايد به آنها فکر شود.

با اينکه بخش اعظم مطالب مطرح شده در اين کليپ ها بطور تاسف برانگيز و مايوس کننده‌اي غيرعلمي، غير واقع و غير مستند است، در اين نوشته قصد نقد علمي نيست، زيرا موضوع سلامت محصولات تراريخته موجود در بازار ايران و جهان بارها و بارها توسط مجامع و مراجع علمي، قانوني و حاکميتي معتبر ملي و بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است و سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت کشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي کشور بر اين امر صحه مي گذارند. هدف اين نوشتار، بررسي موضوع از منظر منافع ملي است.

بخش کوچکي از پيام هاي واضح در اين کليپ ها به قرار زير است: 

 1. به مردم اطلاع داده مي شود که بيش از بيست سال است محصولات تراريخته‌اي که به ادعاي سازنده اين کليپها منشاء صدها عارضه بر سلامت انسان، دام، تنوع زيستي و زمين و زمان بوده‌اند، در سطح گسترده به اين کشور وارد شده و در سبد مصرف خانواده ها قرار داده شده‌اند! اين محصولات وحشتناک هنوز هم در چرخه واردات و مصرف مردم قرار دارند و هيچکس هم پاسخگوي اين خيانت آشکار نيست!
 2. توطئه اي در کار است که با طراحي رژيم صهيونيستي و آمريکا با کمک برخي عناصر نفوذي داخلي در سايه سکوت توام با اطلاع نهادهاي قانوني، ايران را تراريخته کنند!
 3. فهرست طويلي از مايحتاج مردم از گوشت و تخم مرغ گرفته تا پنبه و چسب زخم به محصولات تراريخته نسبت داده مي شوند و خيرخواهانه به مردم توصيه مي شود که در قبال استفاده از آنها محتاط باشند و حتي الامکان براي نجات جان خود و فرزندانشان از اين محصولات استفاده نکنند. به عنوان مثال گفته مي شود که “روغن نباتي را بطور کل از زندگي تان حذف کنيد و آن را با روغن زيتون و کلزاي فرابکر جايگزين کنيد” (در يکي از اين کليپ ها آدرس فروشگاههاي مورد وثوق نيز ارائه مي شود)!
 4. پس از ايجاد بي اعتمادي نسبت به دستگاههاي متولي امنيت غذايي و بهداشتي مردم و سلب اعتماد مردم از آنچه که بطور معمول در قفسه فروشگاهها موجود است، به آنها آدرس داده مي شود که چه چيزي را و احيانا از کجا خريداري و مصرف کنند تا از شر توطئه‌اي که بر عليه آنها چيده شده است، در امان بمانند. البته توضيح داده مي‌شود که “نگوييد گران است، چون سلامت شما خيلي بيشتر از اينها ارزش دارد”!
 5. سلامت محصولات تراريخته‌اي که بطور گسترده سالهاست در سبد مصرف خانوار ايراني قرار دارند و همچنين سلامت هر محصولي که به هر نحو به يک نهاده تراريخته ربط پيدا مي کند اعم از روغن و گوشت تا پنبه و ذرت مکزيکي و هر آنچه که به آنها مربوط مي شود، توسط يک استاد دانشگاه علوم پزشکي بطور مطلق رد مي شود.

 

اگر شما هم بار ديگر يکي از اين قبيل کليپ ها را ديديد، لطفا همراه با تماشاي آن، اين سئوالات را نيز در ذهن خود مرور کنيد: 

 1. براستي آيا القاي چنين ديدگاهي در مردم، به نفع اين مملکت و نظام حاکم بر آن است؟ آيا خوب است که مردم ايران به اين ديدگاه برسند که نظام اجرايي حاکم بر اين مملکت آنقدر ضعيف است و اين مملکت آنچنان بي در و پيکر است که بيش از بيست سال چنين محصولات خطرناکي از مبادي رسمي به مملکت وارد شده است و بي ضابطه در سبد مصرف خانوار قرار داده شده است و همچنان نيز چنين خيانت آشکاري در حال تداوم است! آيا در چنين کشوري مي توان احساس امنيت کرد؟ آيا ايجاد چنين نگرشي در مردم، سرآغاز يک هرج و مرج ملي نيست؟
 2. اساسا در اين مملکت، معيار سلامت و بهداشت آنچه که به هر عنوان در سبد مصرف خانوار قرار مي گيرد، نشان استاندارد ملي ايران، نشان سيب سلامت سازمان غذا و دارو، مهر سازمان دامپزشکي و ساير مجوزهاي قانوني نهادهاي نظارتي قانوني است، يا حرف يک شخص؟ آيا ملاک مردم براي پذيرش يا عدم پذيرش يک محصول بايد بدنه اجرايي، قضايي و نظارتي نظام حاکم بر مملکت باشد يا محتواي چند کليپ؟
 3. آیا براستي مي توان روغن نباتي را از زندگي مردم حذف کرد؟ آيا روغن هاي کنجد و زيتون براي هر نوع مصرف اعم از تازه خوري، سرخ کردني، پخت و پز و غيره مناسب هستند؟ اگر جواب اين سئوال ها بلي است! آنگاه، چقدر روغن زيتون و کنجد فرابکر نياز است که جوابگوي مصرف صنايع غذايي و پخت و پز يک کشور ۸۰ ميليون نفري باشد؟ اين حجم روغن زيتون و کلزا را از کجا بياوريم؟ اين در حالي است که بنا به اظهارات اين کليپ ها موضوع فقط معطوف به روغن نيست، بلکه بايد به دهها قلم از اقلام ضروري مردم از گوشت گاو و تخم مرغ تا سس سويا، چسب زخم و پوشک بچه هم تعميم داده شود!
 4. آيا واقعا مردم ايران توان خريد هر چيزي به هر قيمتي را دارند؟ تکليف ايراني هايي که قدرت خريد فلان اجناس فرابکر را ندارند و اعتماد خود به نشان استاندارد ايران و تاييديه هاي صادره دولت ايران بر روي اقلام با قيمت مناسب را نيز از دست داده‌اند، چه خواهد شد؟ از سوي ديگر، آنهايي که پول کافي براي خريد اين فرابکرها را دارند و آنهايي که بنا به سفارش استاد مذکور از محل صرفه جويي در خريد موبايل و لباس خود براي خريد اين فرابکرها پول تهيه مي کنند، از اصالت اين فرابکرها چگونه مطمئن باشند؟ آيا قرار است نهادها يا سازمان هايي غير از مراجع قانوني موجود به اين فرابکرها مجوز دهند؟ اگر تاييديه مراجع ذيصلاح براي محصولات تراريخته قابل اعتماد نيست، چگونه مي توان به تاييديه آنها براي محصولات فرابکر با قيمت هاي آنچناني اعتماد کرد؟
 5. مگر سازمان غذا و دارو ذيل وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، متولي اصلي سلامت مردم نيست؟ با اين حساب اگر سخنان اين فرد مستند و مستدل است، آيا نبايد آن وزارتخانه با تاييد ادعاهاي او به کوتاهي در انجام مسئوليت اعتراف کند و مسئوليت قصور خود را نيز بپذيرد؟ و يا اگر سخنان اين فرد مستدل و مستند نيست، آيا نبايد وزارت بهداشت اجازه استفاده از عنوان “استاد دانشگاه علوم پزشکي” در بيان چنين ادعاهاي بي پايه و اساسي را از وي سلب نمايد؟!
 6. آيا آرامش ذهن مردم در رابطه با آنچه که مي خورند و آنچه که مي پوشند و آيا اعتماد مردم نسبت به نهادهاي نظارتي مملکت در حوزه غذا و دارو آنقدر بي ارزش است که هر کس بتواند با فراغ بال به آن چنگ بزند؟
 7. آيا اندکي چاشني بدگويي از آمريکا و رژيم صهيونيستي و احيانا نقد دولت مستقر کافيست که فردي بتواند به اعتماد مردم به قفسه فروشگاهها که ناشي از اعتماد آنها به حاکميت کشور است، تجاوز کند؟
 8. آيا سلب اعتماد مردم از فهرست اجناس مجاز موجود در قفسه فروشگاهها و هدايت واضح سبد خريد آنها به سمت آدرس هاي مشخص، به نوعي “تشويش اذهان عمومي” نيست؟
 9. فردي بطور رسمي کليپ هايي را در فضاي مجازي و بطور گسترده پخش مي کند و مردم را از آنچه که مي‌خورند و مي پوشند، مي ترساند! مسئولان روابط عمومي نهادهاي متولي در کدام خواب غفلتند که هيچ پاسخي از آنها بر نمي آيد؟
 10. سرانجام اينکه نفع اين مملکت، مردم آن، نظام سياسي آن و نظام اجرايي آن در چيست؟ نفع مملکت در اين است که مردم با اطمينان خاطر از عملکرد صحيح مراجع قانوني نظارتي کشور به فروشگاهها بروند و با خيال راحت هر آنچه را که دوست دارند و به هر قيمتي که مي توانند، بخرند و مصرف کنند و آسوده باشند؟ و يا نفع مملکت در اين است که مردم مايوس از توان حاکميت براي تامين امنيتشان، به مهر استاندارد، سيب سلامت، مهر دامپزشکي و هر آنچه نظير آن است پشت کنند و به دامان فرابکر فروشهايي پناه ببرند که اجناس فرابکر خود را به قيمتهاي فرا تصور به مردم فرومانده در بازارهاي فراگسترده عرضه خواهند داشت؟

اگر شما هم تابحال بعضي از اين کليپ ها را ديده ايد، نگارنده به عنوان يک ايراني که خود و خانواده اش در اين مملکت زندگي مي کند و از قفسه هاي فروشگاههاي همين کشور مايحتاج خود را تهيه مي کند و همچنين به عنوان يک مهندس ژنتيک گياهي، فعال حوزه ايمني زيستي و مطلع از روند اجراي قانون ايمني زيستي ايران به شما اطمينان مي دهد که ذهنتان با حجم عظيمي از مطالب غير علمي، غير مستند و خلاف واقع بمباران شده است. مايحتاج خود را با خيال آسوده و با اعتماد کامل به نشان استاندارد ايران، مهر سازمان دامپزشکي کشور و نشان سيب سلامت و تاييديه هاي سازمان غذا و دارو و با هر قيمتي که در توان داريد از قفسه فروشگاهها تهيه کنيد و مطمئن باشيد که کشور به حد کفايت از توان تخصصي و نهادهاي قانوني نظارتي براي کنترل و تضمين سلامت آنچه که بطور قانوني در قفسه فروشگاهها به مردم عرضه مي شود، برخوردار است. خدايمان از شر دو شخص در امان بدارد: (۱) دوست نادان، (۲) دشمن دانا!

 

لينک زير، مطالب فراواني را در رابطه با مستندات علمي محصولات تراريخته در ايران و جهان در اختيار شما قرار مي دهد.

آرشيو محصولات تراريخته

 1. شما با این مطلب مشخص کردید ، ارزش این مسایل از سلامتی مردم بیشتره، و ما به هر چیزی راجع به این مسأله میتونیم فکر کنیم غیر از ارزش سلامتی
  و اینکه هیچ کسی پاسخگو نیست دلیل ش اینه که هیچ کسی پاسخی نداره و خود شما هم هیچ صحبتی از صحت محصولات تراریخته نکردید.
  شما هم که در حوزه ایمنی زیستی فعال هستید،خوبه که بر اساس نتایج تحقیقات صحبت کنید و ذهن مشوش مردم رو آرام کنید

  1. بسيار بجا فرموديد، بعد از پيام شما، خلاصه نظر نويسنده را به رنگ قرمز در ابتداي نوشته و به رنگ آبي در انتها اضافه کرديم. لطفا براي کسب اطلاعات تکميلي به آرشيو محصولات تراريخته مراجعه فرماييد.

 2. در کلیپ عنوان میشه که محصولات به مدت ۳ ماه روی نمونه ها آزمایش می‌شوند و بر این اساس تاییدیه سلامت دریافت می‌کنند.
  و تحقیقاتی صورت گرفته که به مدت سه سال بررسی شدند و آثار سوء زیادی رو در بر داشته
  اگر مطلبی در رد یا تایید این گفتار موجود است ممنون میشم ارائه بفرمایید

  آیا واقعا تحقیق طولانی مدت روی این محصولات صورت نگرفته

  سوال شخصی خودم هست و لازم نیست در بخش دیدگاه ثبت بشه
  در مطالب سایت جواب سوالم رو پیدا نکردم

  1. با تشکر از سئوال بسيار خوبتان.
   فرايند ارزيابي ايمني زيستي محصولات تراريخته در دنيا يک فرايند مشخص، سختگيرانه و چندين ساله است. طي اين فرايند آزمايشات متعددي انجام مي شود که هر آزمايش ملزم به رعايت قواعدي است که دستورالعمل استاندارد تعيين مي کند. مثلا دستورالعمل استاندارد مي گويد که براي انجام فلان آزمايش شما بايد آزمايش را بر روي رت و به مدت ۹۰ روز انجام دهيد و ريز به ريز تعيين مي کند که آزمايش چگونه بايد انجام شود. توجه داشته باشيد که دستورالعمل هاي استاندارد حاصل يک قرن تلاش بشر در حوزه تضمين سلامت هستند و پشتوانه هاي علمي بسيار محکمي دارند.
   خوب است بدانيد بعد از اينکه محصول تراريخته مجوز گرفت، بر اساس قانون صاحب آن محصول متعهد مي گردد که ارزيابي انجام شده را تا پنج سال پايش کند و سالانه گزارش کند.
   پس از اين مقدمه کوتاهي که برايتان نوشتم، لطفا آرشيو محصولات تراريخته را کليک کنيد و “نقد علمي دکتر الياس مرتضوي بر دروغهاي مقاله سراليني” که اين آقا در کليپهايش به آن سند مي دهد را مطالعه فرماييد و ببينيد که مقاله سراليني به لحاظ علمي چه فضاحتي است.

 3. شما طبق بند اولی که نوشتید فقط نفع مملکت و نظام برات مهمه نه سرطانی بودن محصولات تراریخته
  وگرنه هیچ دلیل علمی و آزمایشی مبنی بر عدم سرطانزا بودن محصولات تراریخته نیوردی
  فقط برات تولید انبوه مهمه

  1. ضمن عرض سلام،
   در برداشت شما از اين مطلب، مقداري کم لطفي نسبت به ما وجود دارد، اما همين که وقت گذاشته ايد و مطلب را مطالعه فرموده ايد، موجب امتنان است. لطفا جهت دريافت انبوهي از مستندات در رابطه با محصولات تراريخته به تيتر ويژه سيپات مراجعه فرمايند.
   بهروز باشيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *