کارت سبز آيات عظام به توليد داخلي محصولات تراريخته استاندارد: آنچه گذشت به روايت تصوير

۱- استفتاء جامعه مهندسي ژنتيک از آيات عظام در رابطه با حکم شرعي فناوري مهندسي ژنتيک و توليد محصولات تراريخته (خردادماه ۱۳۹۵)

استفتاء از سه مرجع عاليقدر

۲- استفتاء مخالفان فناوري محصولات تراريخته از آيات عظام علوي گرگاني و مکارم شيرازي در رابطه با حکم تجاري سازي محصولات تراريخته با ارائه اطلاعات ناقص و يک سويه

(شهريورماه ۱۳۹۵)

استفتاء اول ضد تراريخته

استفتاء دوم ضد تراريخته

۳- جريان سازي رسانه اي مخالفان فناوري محصولات تراريخته بر عليه تجاري سازي دستاوردهاي تراريخته پژوهشگران داخلي با استناد به فتواي مراجع عاليقدر

(شهريورماه ۱۳۹۵)

پوشش رسانه اي فتواي آيت ا... علوي

انتشار رسانه اي فتواي آيت ا... مکارم

۴- حمايت معاون محترم رياست جمهوري از فناوري بومي ملي محصولات تراريخته و سوء استفاده مخالفان محصولات تراريخته براي قراردادن دولت در برابر آيات عظام به بهانه اين حمايت (شهريورماه ۱۳۹۵)

تلاش براي قراردادن دولت در برابر مراجع

۵- پاسخ قاطع دولت به مخالفان محصولات تراريخته و اعلام همسويي کامل برنامه هاي دولت با منويات آيات عظام

جوابيه دولت

۶- استفتاء جامعه مهندسي ژنتيک از آيات عظام علوي گرگاني و مکارم شيرازي در رابطه با حکم تجاري سازي محصولات تراريخته با ارائه اطلاعات صحيح و مستند علمي (مهرماه ۱۳۹۵)

فتواي آيت ا... علوي

فتواي آيت ا... مکارم

۷- آيات عظام تجاري سازي محصولات گياهي تراريخته را با رعايت استانداردهاي علمي مستند با تاکيد بر اولويت توليدات داخلي بلامانع دانستند (مهرماه ۱۳۹۵).

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *