نگاهي آماري به وضعيت کشاورزي ارگانيک به روايت سازمان خواروبار جهاني: وجود نام برخي از مهمترين توليدکنندگان محصولات تراريخته در رأس فهرست توليدکنندگان محصولات ارگانيک در جهان قابل تأمل است.

تهيه کننده: مهسا زنگي آبادي (سيپات)

کشاورزي ارگانيک يک سيستم کشاورزي است که با جلوگيري از بکاربردن نهاده هاي شيميايي و با تکيه بر اصول طبيعي منطقه به دنبال افزايش و توسعه سلامت خاک و اکوسيستم ها و همچنين ارائه روشي براي استفاده بهتر از منابع طبيعي مي باشد. اين روش ها براي کاهش آلودگي هاي هوا، آب و خاک برنامه ريزي مي شوند. علاقه به کشاورزي ارگانيک، به دليل نگراني هاي موجود در مورد سلامت محيط زيست و سلامت و کيفيت مواد غذايي مي باشد.

در سطح جهاني، کشاورزي ارگانيک بيش از شش برابر در چند سال گذشته افزايش يافته است. از ۵٫۴ ميليون هکتار يا ۰٫۱۱ درصد از زمين هاي کشاورزي جهان در سال ۲۰۰۴ به ۳۶ ميليون هکتار يا ۰٫۷۶ درصد از زمين هاي کشاورزي جهان در سال ۲۰۰۹ رسيد و در سال ۲۰۱۱ اين ميزان به ۳۷٫۲ ميليون هکتار رسيد.

در سال ۲۰۰۷ استراليا (يکي از مهمترين توليدکنندگان محصولات تراريخته) بزرگترين توليد کننده محصولات ارگانيک در جهان با بيش از ۱۲ ميليون هکتار زمين تحت مديريت ارگانيک بود. در سال ۲۰۰۹ سه کشور از ده کشور برتر توليد کننده محصولات ارگانيک در آسيا و منطقه اقيانوس آرام حضور داشتند. در همين سال چين و هند (دو توليد کننده مهم محصولات تراريخته در آسيا) به عنوان رهبران توليد محصولات ارگانيک مطرح شدند. چين در سال ۲۰۰۷ با ۱٫۵۵ ميليون هکتار زمين تحت مديريت ارگانيک، پنجمين توليد کننده بزرگ محصولات ارگانيک شناخته شد. در همين سال هند ۱٫۰۳ ميليون هکتار زمين تحت مديريت ارگانيک را گزارش نمود.

در سال ۲۰۱۴، ۱٫۸ ميليون توليد کننده در ۱۶۲ کشور محصولات ارگانيک از قبيل محصولات کشاورزي، دامي و ماهي توليد مي کنند. اتحاديه اروپا و آسياي مرکزي پذيراي ۲۶ درصد از کل کشتزارهاي ارگانيک جهان مي باشند. در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، که از دير باز بزرگترين کشاورزان ارگانيک در منطقه بودند، زمين هاي کشاورزي تحت مديريت ارگانيک از ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۵٫۸ درصد در سال ۲۰۱۲ افزايش يافته اند. در سال ۲۰۱۲ کشور اتريش بيشترين ميزان زمين هاي کشاورزي زير کشت محصولات ارگانيک را با ۱۸٫۶ درصد، و پس از آن سوئد با ۱۵٫۸ درصد و استوني با ۱۴٫۹ درصد داشته است.

بازار محصولات ارگانيک نيز بطور قابل توجهي از سال ۲۰۰۲ رشد داشته است. تقريبا ۹۰ درصد از بازار محصولات ارگانيک در اروپا و شمال آمريکا است. اين بازار در ديگر مناطق و در آسيا و اقيانوس آرام در بين سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بين ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است و امروزه رو به گسترش مي باشد. بسياري از توليدات کشورهاي در حال توسعه صادراتي هستند. در نتيجه کشاورزي ارگانيک مزايايي از قبيل درآمدزايي بيشتر، ايجاد اشتغال و کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ را براي کشورهاي آسيايي به همراه داشته است.

وجود نام برخي از مهمترين توليدکنندگان محصولات تراريخته در رأس فهرست توليدکنندگان برتر محصولات ارگانيک در جهان قابل تأمل بوده و مبين موضع صحيح مرکز فناوري هاي آينده نگر کشاورزي (سيپات) در پذيرش و دفاع از هر دو فناوري محصولات تراريخته و محصولات ارگانيک هر يک بجاي خود و با رعايت اقتضائات و ملاحظات خود به نفع مصالح ملي است. بحمدا… بنظر مي رسد که اين رويکرد صحيح اخيرا از سوي دولت محترم نيز مورد توجه قرار گرفته است.

مطالب مرتبط:

منابع:

http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm

http://www.fao.org/3/a-i3621e.pdf

http://www.fao.org/3/a-i3590e.pdf

http://www.fao.org/publications/card/en/c/23b6f532-3d52-4279-a93b-95c29897e343/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *