ثبت نام در نشست و همایش

ثبت نام در نشست ها و همایش ها

با تشکر از شرکت کنندگان ارجمند،

نشست تخصصي ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ سيپات در کرمان

نشست تخصصي ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۵ سيپات در زاهدان

نشست تخصصي ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ پژوهشکده فناوري توليدات گياهي در کرمان

برگزار شدند.

فراخوان ثبت نام در نشست هاي تخصصي آتي متعاقبا اعلام خواهد شد. 

.

.

جهت ثبت نام در نشست ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ کرمان کليک کنيد. (مهلت به اتمام رسيد)